Διαβατήριο

Το διαβατήριο, εκτός από ταξιδιωτικό έγγραφο, είναι και σύμβολο της χώρας που το έκδωσε, αφού ο κάτοχος του έχει την ιθαγένεια/υπηκοότητα* της χώρας έκδοσης. (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων)

Οι πιο πολλοί από εμάς ξεχνούμε την ανεκτίμητη αξία που έχει η ιθαγένεια της χώρας μας. Χάρη σε αυτή την ιθαγένεια έχουμε το δικαίωμα να ζούμε στην χώρα μας, ελεύθεροι, να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, σε αντίθεση με εκατομμύρια άλλων που υποφέρουν από την πείνα, τις αρρώστιες, την φτώχεια, τον πόλεμο και τις κακουχίες στις χώρες τους.

Αυτό το site ασχολείται με νομικά και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το δίκαιο αλλοδαπών σε χώρες που ενδιαφέρουν τους Έλληνες πολίτες.


*Οι όροι ιθαγένεια και υπηκοότητα στο ελληνικό δίκαιο είναι ταυτόσημες.